* رتبه های کسب شده در سطح منطقه و استان درسال تحصیلی 96-95 *

      

       

 -------------------------------------------------------------------------

* رتبه های کسب شده در سطح منطقه و استان در سال تحصیلی 94-95 *

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* رتبه های کسب شده در سطح منطقه و استان سال تحصیلی 93-94 *

 

آرمان عطاردی نقاشی خط مقام برگزیده منطقه-رتبه اول شهر تهران
 کسری دهقان  داستان نویسی مقام برگزیده منطقه-رتبه دوم شهر تهران
 عرفان محمودی  نقاشی خط مقام برگزیده منطقه-رتبه دوم شهر تهران
 عرفان محمودی  گواش مقام برگزیده منطقه-رتبه دوم شهر تهران
 امیر حسین رفعت   نقاشی گواش مقام برگزیده منطقه-رتبه سوم شهرتهران
 امیرحسین رحیم نظری   رتبه پنجم کنفراسهای علمی منطقه 2
 بردیا قبادی   رتبه پنجم کنفراسهای علمی منطقه 2
 سینا نیک فرجام  چاپ یونولیت مقام برگزیده منطقه
 امیر شاکری  کلاژ مقام برگزیده منطقه
 امیر رضا جمشیدی  کلاژ مقام برگزیده منطقه
 پدرام احیایی  گواش  مقام برگزیده منطقه
 احمد محمد خانی  چاپ دست مقام برگزیده منطقه
 آرشیا شفیع زاده   نقاشی مقام برگزیده منطقه

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* رتبه های کسب شده در سطح منطقه و استان سال تحصیلی 91-92 *

شاهین ذوالقدریها نقاشی مقام برگزیده منطقه
رضا تمدنی نقاشی مقام برگزیده منطقه
امیر حسین پور رستمی نقاشی مقام برگزیده منطقه
امین آقازاده نقاشی مقام برگزیده منطقه
امیر حسین دهقان معرق و دست سازه مقام برگزیده منطقه
محمد ابراهیم امید مقدم معرق و دست سازه مقام برگزیده منطقه
رامتین احمدی پور  معرق و دست سازه مقام برگزیده منطقه
محمدرضا کریمخانی معرق و دست سازه مقام برگزیده منطقه
مهدی داوودی معرق و دست سازه مقام برگزیده منطقه
کسری  مهرآور معرق و دست سازه مقام برگزیده منطقه
پوریا شریفی معرق و دست سازه مقام برگزیده منطقه
امیر حسین پور رستمی رتبه دوم گروه تئاتر در سطح منطقه
دانیال راثی فقیهی رتبه دوم گروه تئاتر در سطح منطقه
اشکان صالحی رتبه دوم گروه تئاتر در سطح منطقه
بردیا قبادی رتبه دوم گروه تئاتر در سطح منطقه
سروش فرحزادی رتبه دوم گروه تئاتر در سطح منطقه
سهیل صمد زاده رتبه دوم گروه تئاتر در سطح منطقه
محمد رضا اکبری رتبه دوم گروه تئاتر در سطح منطقه
پارسا زارع رتبه دوم گروه تئاتر در سطح منطقه
پویا صالح رتبه دوم گروه تئاتر در سطح منطقه
پارسا عطایی رتبه دوم گروه تئاتر در سطح منطقه
اشکان صالحی رتبـه سوم بازیگری در سطح منطقه
عباس صادقی رتبـه اول مسابقـات  انشای نماز
رتبه دوم کارگردانی تئاتر امیر حسین پور رستمی
مقام اول رشته تصویر سازی  در سطح استان تهران محمد ابراهیم امید مقدم
مقام دوم  رشته تصویر سازی  در سطح استان تهران
تقدیر در سطح استان رضا تمدنی رشته تصویر سازی
تقدیر در سطح استان امیر حسین دهقان رشته تصویر سازی
در سطح منطقه در سال تحصیلی 92-93 کسب رتبه سوم مسابقات بسکتبال
در سطح منطقه در سال تحصیلی 92-93کسب رتبه چهارم مسابقات فوتبال

راهنمایی آینده سازان         220 84 220 - 021

تهران، سعادت آباد، بلوار 24 متری، خیابان 4 شرقی، پلاک 3

دبستان آینده سازان              88435440 - 021

خ شریعتی، بالاتر از ملک، شهید کشواد، بعد از چهارراه، پلاک 57

فرم ورود